VOORWAARDEN1.2 Curaçao Vakantiehuis bemiddelt met de website professioneel voor u in de huur/verhuur van een vakantiewoning op Curaçao. U gaat met de huiseigenaar een verhuurcontract aan met de daarop vastgelegde voorwaarden van KasnakorsouCuraçao Vakantiehuis. Deze voorwaarden vindt u hier:

Het aangaan van een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd

De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van de huurder van het aanbod van /Curaço Vakantiehuis via www.curacaovakantiehuis.com. Na totstandkoming van de overeenkomst en de definitieve totaalprijs ontvangt de huurder via e-mail een bevestiging in de vorm van een huurnota.
1. Betaling
Uw boeking is definitief wanneer u:
Een aanbetaling van 50% van de totaalsom heeft voldaan. Deze dient u binnen 4 werkdagen te betalen. Als deze aanbetaling bij ons binnen is staat de reservering daarmee 100% vast. U heeft een bedenkperiode van 14 dagen (ingaand op de dag van uw boeking).
Het restant van de huursom moet uiterlijk 6 weken voor de dag van aankomst zijn voldaan
Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. De huurder wordt via e-mail hiervan op de hoogte gebracht en heeft dan de mogelijkheid om binnen 7 werkdagen het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Blijft het verschuldigde bedrag na. deze herinnering alsnog uit dan heeft Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis het recht om de overeenkomst te annuleren en € 75,- annuleringskosten in rekening te brengen
Wanneer de overeenkomst minder dan 6 weken voor de dag van aankomst tot stand komt moet direct binnen 7 werkdagen de gehele huursom worden voldaan.
Betaling via online bankieren met uw eigen bank. In de toekomst kunt u ook betalen via I-deal. Betalingen via Paypal worden ook geaccepteerd. Accommodaties worden niet verhuurd aan personen jonger dan 21 jaar.

1.1 Uitzondering
Er zijn huiseigenaren die er voor gekozen hebben om de betaling rechtstreeks met u te regelen. Dan gelden de betalingsvoorwaarden van de huiseigenaar. Vraag altijd naar de betalingsvoorwaarden.

​1.2 In- en uit checken
Standaardtijden zijn voor
in checken: 16:00 uur
uit checken: 12:00 uur
Let op:
Er kunnen andere in- en uit checktijden gelden. Mocht dit bij uw geboekte accommodatie zijn, dan laten wij dit u tijdig weten.
​Wanneer een in -en een uit check op dezelfde dag vallen mogen huiseigenaren/beheerders u vragen de woning eerder te verlaten. Uiteraard altijd in goed overleg, een late check-uit is dan niet meer mogelijk. De kans is aanwezig dat na uw aanvraag een andere boeking wordt aanvaard door de eigenaar. Vraag altijd aan de beheerder of er op uw vertrekdag nieuwe gasten komen. Indien er geen gasten komen op uw vertrekdag dan is een late uit check altijd in goed overleg mogelijk. Sommige huiseigenaren kunnen een extra fee vragen. Controleer dit altijd zodat u niet voor een verrassing komt te staan.

2. Huursom & Tickets
De gepubliceerd prijs per accommodatie zoals vermeldt op betreft een vanaf prijs en is exclusief 7% lokale belasting. Je ziet direct het totaal bedrag van je verblijf. Aan prijs van de reservering kunnen geen rechten worden verleend. Huur & ticktprijzen zijn verschillend per huurseizoen (laag, hoog, Kerst etc.), tenzij anders aangegeven. De huursom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen (toeristenbelasting 7% e.d.). zoals deze bij Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis bekend waren ten tijde van het online zetten van de publicatie. Boekt u een accommodatie met ticket dan ontvangt u van Curaçao Vakantiehuis de juiste prijs via e-mail. U bent zich ervan bewust dat de totaalprijs kan veranderen door wijzigingen in ticketprijs. Prijzen kunnen zonder vooropgave veranderen en prijzen op de website zijn niet bindend. Hoewel Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis de uiterste best doet om de juiste prijzen te tonen kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld door eventuele misverstanden. Huiseigenaren dienen alle wijzigingen tijdig door te geven aan Kasnakorsou.
De tickets worden in samenwerking met Jorg Dijkmans, TUI at Home geboekt. Jorg Dijkmans, TUI at Home  is ANVR, SGR en IATA gecertificeerd. De ticketprijzen zijn gegarandeerd en worden niet goedkoper of duurder aan u aangeboden. Wij werken met de meest actuele dagprijzen. Alle tickets worden standaard geboekt bij TUIFLY. Wanneer op verzoek en in opdracht tickets worden geboekt bij KLM wordt een  extra fee van € 30,00 per persoon berekent.
​Uw tickets worden per e-mail naar u toegestuurd. Op de vlucht naar Curaçao ontvangt een warme maaltijd en frisdrank of water. Het entertainmentsysteem is inclusief tijdens de vlucht naar Curaçao. Eventuele dieetwensen kunt u ook kenbaar maken op www.tui.nl. Voor informatie over extra diensten van TUI verwijzen u naar de website van TUI.

3. Reisbescheiden
De huiseigenaar en beheerder ontvangen uw basis contactgegevens. Zij nemen contact met u op om uw verdere verblijf te regelen. Als service ontvangt u eveneens van ons de routebeschrijving, contactgegevens van de beheerder en overige relevante informatie. U dient deze goed te lezen. Kasnakorsou/ Curaçao Vakantiehuis is slechts een bemiddelaar.

4. Annulering & herroepingsrecht
COVID-19.
Wij hanteren de volgende annuleringsvoorwaarden. Heeft Curaçao code geel en u besluit om toch niet te gaan, dan gelden onze normale annuleringsvoorwaarden zoals hieronder. Gaat Curaçao alsnog naar code oranje, dan kunt u kosteloos de reservering verplaatsen naar een andere datum of gelden retour ontvangen. Deze annulering gaat in op het moment dat er vluchten worden geannuleerd.
In geval van code oranje of rood: Reizen voor vakantie tijdens code oranje of rood wordt ten zeerste afgeraden. Dan gelden ook de normale annuleringsvoorwaarden.
Raakt iemand in uw gezelschap alsnog besmet en kan daardoor de reis niet doorgaan? Dan gelden ook de normale annuleringsvoorwaarden.
In geval van annulering gelden de volgende voorwaarden:

4.1 Accommodatie
Boekt u alleen accommodatie en wilt deze annuleren? In dit geval bent u, naast de verschuldigde reservering- en administratiekosten (€ 75,-), de volgende annuleringskosten verschuldigd *:
​Wettelijk gezien geldt voor online boeken van hotels, logies, vliegtickets etc. met een vaste datum. Wij hanteren deze regel wel. Let op: dit geldt alleen voor boeking voor vakantiehuizen en niet voor de vliegtickets!
1. Tot 14 dagen na betaling: gratis annuleren.
2. Bij annulering tot de 42 dagen vóór de dag van aankomst; 50% van de huursom
3. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste vóór de dag van
    aankomst; 60% van de huursom
4. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst; 90% van de
    huursom
5. Bij annulering op de dag van aankomst of later; de volledige huursom.
De huurder kan de overeenkomst wijzigingen. Hiervoor geldt de geldende voorwaarde dat de huurder de gewijzigde huursom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis behoudt het recht om wijzigingskosten van € 35,- in rekening te brengen.
4.2 Tickets
In geval van een annulering gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeldt in de ANVR Reis-en boekingsvoorwaarden, artikel 12: http://www.anvr.nl/anvr-reis-en-boekingsvoorwaarden/.
LET OP: vliegtickets zijn uitgesloten van het herroepingsrecht!

4.3 Uitzondering
Er zijn huiseigenaren die er voor gekozen hebben om de betaling rechtstreeks met u te regelen. Dan gelden de annuleringsvoorwaarden van de huiseigenaar. Vraag altijd naar de annuleringsvoorwaarden.
Wij raden altijd ten zeerste aan dat de huurder een annuleringsverzekering afsluit.

3. Waarborgsom
De huurder betaalt per bank aan Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis een waarborgsom van de gehuurde woning. De waarborgsom wordt bepaald door de verhuurder. Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis betaalt de verhuurder de waarborgsom. De verhuurder zal u, binnen 15 dagen na vertrek, deze waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen de huurder aan de verhuurder schuldig is, zoals kosten voor verbruik van elektra/water, schade etc.

4. De verplichting van de verhuurder
De verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan de huurder ter beschikking te stellen. Wanneer blijkt dat de verhuurder niet voldoet aan de staat van de woning zoals deze online gepresenteerd wordt op zal deze per direct worden verwijderd. De verhuurder is verplicht om Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis de juiste informatie te geven zodat alle gegevens (prijs, toewijzing kamers, huisregels en alle informatie rondom de accommodatie) juist worden vermeld op de website. Kasnakorsou/ Curaçao Vakantiehuis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste informatie.

5. De verplichting van de huurder
U betaalt een bedrag voor eindschoonmaak maar de huurder is verplicht om de gehuurde accommodatie naar behoren te gebruiken en in goede staat, netjes (veegschoon) en opgeruimd (afval in de groene afvalcontainers)weer achter te laten. Indien de huurder zich niet voldoet aan deze verplichting is de huiseigenaar/beheer gerechtigd om de borg of een gedeelte hiervan in te houden. Met een betaling van de accommodatie verklaard de huurder dat hij of zij op de hoogte is van de boekingsvoorwaarden. Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis wijst per e-mail hierop. De huurder is verantwoordelijk voor het goed door lezen van de door eigenaar/beheerder en eventueel Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis verstrekte informatie door te lezen.

6. Schade
Tijdens een verblijf kan het gebeuren dat er schade optreedt aan de woning. Huurder (aanvrager) is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode en door schuld van de huurder. De huurder is verplicht de schade binnen 24 uur aan de verhuurder en aan Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis kenbaar te maken. Daarom is het van belang dat de huurder altijd akkoord gaat met het controleren van de gehuurde woning en de inventarisatie. Achteraf reclameren wordt niet gehonoreerd. Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis adviseert dringend de huurder om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten (werelddekking!) met daarin meegenomen de mogelijke schade aan het vakantie verblijf door eigen schuld. In geval van gebreken en herstel daarvan Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder hiervan direct kennis te geven aan de beheerder / eigenaar van de woning en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder. Eventueel door de huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door de verhuurder worden terugbetaald, indien de beheerder / eigenaar goedkeuring daartoe heeft gegeven.

7. Opzeggingen door Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis
Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan, omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis aan de overeenkomst in de redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de opzegging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder. Wijziging door Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis behoudt het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige (overmacht) omstandigheden. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de huurder mee, nadat Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis van de wijzigingen op de hoogte is gesteld. In geval van wijzigingen doet Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis de huurder een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moet blijken; de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; de aard en de klasse van de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. De huurder die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. In dat geval heeft Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet- op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de mededeling van de afwijzing door de huurder. De huurder heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de huursom (of, indien de reis ten dele is genoten op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken. Indien de oorzaak van de wijziging aan Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Kasnakorsou. Indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor de rekening van de huurder. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de huurder noch aan Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis kan worden toegerekend, dragen beide partijen hun eigen schade. Indien de oorzaak van wijziging ligt bij een vliegtuig maatschappij dan is Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis daarvoor nooit aansprakelijk.

8. Aansprakelijkheid en overmacht
Kasnakorsou/ Curaçao Vakantiehuis functioneert als professioneel tussenpersoon voor verhuur van particuliere vakantiewoningen aan toeristen.Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis is aansprakelijk voor de correcte uitvoering van uw boeking. De eigenaren van deze vakantiewoningen zijn aansprakelijk voor hun woning en het verhuren daarvan. De huurder heeft het recht de woning in huur te krijgen zoals deze omschreven staat op de site. Kasnakorsou gaat er van uit dat elke eigenaar zijn woning niet anders presenteert zoals hij deze kenbaar maakt op Curaçaovakantiehuis.com Elke eigenaar heeft een beheerder die de woning beheert en welke zorgt voor een schone, complete en functionerende woning. Deze beheerder handelt in opdracht van de eigenaar en heeft als taak de woning aan te bieden zoals deze omschreven is. Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis werkt samen met andere verhuurpartijen, daarin is Kasnakorsou slechts de bemiddelende partij en handelen ter goede trouw en gaan ervan uit de woning in goede staat (dit wil zeggen: schoon, zonder defecten etc.) wordt aangeboden. De verhurende partner is verantwoordelijk voor de vakantie accommodatie en overige communicatie naar de gasten. De eigenaar danwel de beheerder ontvangt altijd de basisgegevens van de gast zodat deze in contact kan treden voor het uitwisselen van de benodigde informatie over de boeking en de woning. Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis kan daarom niet aansprakelijk gesteld worden. Bij geschillen over de woning of onderdelen van de woning zal Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis bemiddelen tussen de huurder en de huiseigenaar om een goed en acceptabel eindresultaat te bereiken voor de huurder en eigenaar. Bij tekortkoming ontstaan door overmacht zal Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis alles in het werk stellen om een oplossing te bieden binnen de grenzen van de aard van de overmacht. Ook dit in direct overleg met de huiseigenaar. Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis is financieel niet aansprakelijk te stellen.

8.1 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet konden worden vermeden. Voorbeelden van overmacht zijn; natuurramp, stakingen, storm of waterschade, inbraak of overval, bouwactiviteiten in de omgeving, oorlog (bedreigingen), woning die niet meer verhuurbaar is (b.v. brand), enz.

8.2 Klachten
Is de accommodatie niets schoon bij aankomst? Of is het beddengoed niet schoon? Dergelijke klachten dient u direct te melden bij de beheerder van de accommodatie. Stuur ook direct een e-mail naar Curaçao Vakantiehuis zodat wij op de hoogte zijn en u beter van dienst te kunnen zijn. Maak ook foto’s zodat u uw klachten kunt onderbouwen. Reclameren achteraf en zonder bewijzen is uiterst moeilijk.

9. Algemeen
Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis is een professionele partij in de bemiddeling van vakantiewoningen op Curaçao. Wij gaan zeer zorgvuldig om met informatie en de correctheid daarvan; teksten en foto’s worden altijd gecontroleerd en ons uitgangspunt daarbij is dat het een reeële weergave van de werkelijkheid moet zijn. Daarnaast zullen wij ten allen tijde in aktie komen bij problemen of meningsverschillen waarbij gerechtigheid ons uitgangspunt is.
Boeken via Kasnakorsou/Curaçao Vakantiehuis betekent veilig en vertrouwd een particuliere vakantiewoning huren met 100% correcte voorwaarden en 100% service. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via info@curacaocuracaovakantiehuis.com.